Cercador
Cercador
Families
Compte
Informació
Una Foguera
Simular Comanda:   0 productes
Castellano CatalÓ
 

Fogueres

Feu la festa amb seguretat, recordeu els seguents consells de protecció civil.


Lloc a escollir

correfocs

No hem de situar la foguera a menys de 15 metres de la fa?ana de cap edificació.

 • No feu fogueres enlloc sense tenir l'autorització corresponent.
 • Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d'espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta.
 • Sobretot, hem de vigilar el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.
 • Si pensem fer la foguera en un solar, abans haurem de deixar-lo net de bardisses o de materials inflamables.
 • Si la volem fer al carrer, hem de procurar que hi hagi obert un pas per als vehicles d'urgència.
 • Per no fer malbé el paviment, haurem de posar-hi terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és d'asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de l'ajuntament.
 • No hem de fer la foguera prop d'un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo.

Materials

correfocs
No tireu papers ni teixits, l'aire els enlairaria i els podria portar lluny
 • Hem d'anar amb compte amb el que cremarem. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot de fusta.
 • No hem de cremar-hi papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No hem d'utilitzar mai bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants.
 • En general, hem de fer la foguera petita i, si sobren materials, anar-los-hi afegint a poc a poc.
 • Encara que sigui més lent i menys espectacular, hem d'encendre la foguera per diferents focus, de paper, de palla, etc. No hem de fer servir mai gasolina ni qualsevol líquid inflamable.
 • Si fa vent, és millor que deixem la festa per un altre any, no la convertíssim en una tragèdia.

Consells als ve?ns

correfocs
No enceneu mai cap foguera amb líquids inflamables
 • Hem de tenir molt de compte que tots els edificis ve?ns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.
 • També hem de plegar els tendals que hi pugui haver a les terrasses.
 • Hem de respectar la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats. No hem de permetre mai que ningú salti damunt les brases.
 • Necessitem un permís: hem de comunicar a l'ajuntament la situació de les fogueres.

Apagar la foguera

correfocs
Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d'emergència.
 • Hem de tenir en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d'aigua, mànegues, extintors, etc.).
 • Hem de vigilar la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, hem de ruixar el caliu perquè no hi pugui haver accidents.
 • Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d'emergència
 • Per no fer malbé el paviment, haurem de posar terra o sorra sota la foguera.